Hotel Bonavida

Unir-me a l'equip de l'Hotel Bonavida

Us informem que l'única via d'enviaments de C.V és mitjancant l'email: curriculum@hotelbonavida.com

*No s'acceptaran C.V en cap altre format, ni de manera presencial així com tampoc a cap altra adreça de mail.

Gràcies