Hotel Bonavida

Política de privacitat de l'Hotel Bonavida

De conformitat amb el que estableix la Llei 29/2021, del 28 d'octubre de qualificada de dades personals (LQPD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), s'informa a tots els nostres clients, que les dades personals recollides seran incorporades i tractades en els fitxers titularitat d’Hotel Bonavida amb l'única finalitat de gestionar i fer serveis d'allotjament, restauració i/o activitats, i enviar informació sobre els nostres productes i serveis...

Els nostres clients i les seves dades són molt importants per a Hotel Bonavida, així que assumim el compromís de:

• No recollir cap dada de caràcter personal sense el seu consentiment

• Recollim les seves dades segons el principi de minimització de dades, és a dir únicament les necessàries, imprescindibles i no excessives per a les nostres finalitats

• Recollim i tractem les seves dades únicament amb les finalitats descrites en la nostra política i l'informarem als seus destinataris

• Només recollim i tractem les dades necessàries per al correcte tractament de la seva sol·licitud o personalització dels serveis que ens demana

• Tenim el compromís de prendre les degudes mesures per garantir la confidencialitat de les seves dades i evitar la seva divulgació a tercers no autoritzats

• En situacions de transferències de dades a tercers autoritzats, prenem totes les mesures adequades per garantir la seguretat d'aquesta transferència.

• Informar sobre els seus drets d'accés, rectificació i oposició d'acord amb la Llei 29/2011, 28 d'octubre de 2021

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades del client és Hotel Bonavida

N.R.T.: F-030572-F

Domicili Social: Peu del Carrer – AD100, Canillo

Telèfon: 00 376 751 300

email: info@hotelbonavida.com

mail delegat de protecció de dades: dpd@hotelbonavida.com

TIPOLOGIA DE DADES

Hotel Bonavida, podrà recollir i tractar informació de caràcter personal proporcionada directament i de forma voluntària per vostè, com el seu nom, adreça, email, telèfon, data de naixement, número de document d'identitat, IP de l’ordinador.

No demanem ni tractem dades sensibles com les relacionades amb raça, ètnia, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques ni orientació sexual.

FINALITAT DE TRACTAMENT I BASE DE LEGITIMACIÓ

Les seves dades són recollides quan:

• Ens contacta per telèfon o per email al nostre departament de reserves

• Completa les seves dades en les nostres recepcions (check in)

• Fa una reserva a la nostra WEB

• Ens envia un missatge electrònic

• Comparteix una pàgina o una oferta a través d'un enviament d'email o per intermedi d'una xarxa social

• Ens envia un missatge electrònic

• S'inscriu la nostra Newsletter

Per indicar qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis i adreces de correu electrònic de la present pàgina web implica acceptar i consentir-ne el tractament en els termes indicats en la present política de privacitat.

D'aquesta manera, el consentiment o altres bases de legitimació com seria l'execució del contracte, el nostre interès legítim i el compliment d'obligacions legals, assoleixen les següents finalitats, amb les seves respectives bases de legitimació, sense que les seves dades es puguin aplicar o utilitzar per a qualsevol altra finalitat per les quals van ser recollides:

Les dades personals facilitades pels interessats seran utilitzades exclusivament per a les següents finalitats:

• Reserva, registre i contractació de productes: Gestionar i executar la prestació dels serveis i/o productes contractats o sol·licitats pels interessats, així com les gestions necessàries per dur a terme la relació contractual amb l'interessat, la qual cosa inclou informar, tramitar, gestionar, modificar i qualsevol altra operació que sigui necessària per a la gestió de la seva reserva o compra, així com la posterior facturació i cobrament.

• Es poden realitzar anàlisis d'usos d’acord a l'historial de compres i reserves d'un mateix interessat, sense que en cap cas es prenguin decisions automatitzades que comportin efectes jurídics.

• Llibre registre d'entrades de viatgers en establiments d'hostaleria: Recollir, gestionar i remetre la informació establerta per la normativa legal vigent pel que fa al llibre registre d'entrades de viatgers en establiments hotelers.

• Consultes: Atendre, respondre i seguir les consultes i sol·licituds efectuades pels interessats i/o proporcionar informacions sol·licitades per l'usuari.

• Accés a l'àrea privada "la meva reserva": Gestionar el registre i permetre l'accés a la informació que consta a la pàgina web relativa a l'estat de la seva reserva, així com l'administració general del compte, que permet modificar les dades d’aquesta, el seu manteniment, control, gestió o cancel·lació, en el cas que s'hagi donat d'alta com a usuari.

• Publicitat de productes i serveis propis: Enviar comunicacions comercials publicitàries (newsletters) relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (correu electrònic, correu postal o telèfon), amb promocions i descomptes, invitacions a esdeveniments organitzats per l'empresa, etc. en el supòsit en què l'interessat hagi acceptat i consentit l'enviament de comunicacions comercials mitjançant l'alta i subscripció a la Newsletter.

• Finalització de reserves inacabades: Posar-se en contacte per qualsevol mitjà (email o telèfon) amb l'usuari en el supòsit en què no s'hagi finalitzat la reserva amb l'objectiu de conèixer el motiu pel qual no s'ha finalitzat la mateixa.

• Comunicar canvis en la política de privacitat: Notificar o comunicar canvis rellevants en la política de protecció de dades i de privacitat, avís legal o política de cookies o galetes informàtiques.

• Estadístiques: Realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada.

L'empresa l'informa que no tractarà les seves dades personals per a cap altra finalitat llevat de les recollides en aquest apartat, llevat dels supòsits en què existeixi una obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que comportin efectes jurídics per a l'interessat.

Respecte al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals o publicitàries, es facilitarà a l'interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, la possibilitat d'acceptar o rebutjar aquest tractament, perquè pugui prestar lliurement el seu consentiment a tal efecte. El consentiment atorgat pot ésser revocat en qualsevol moment i sense cap cost per a l' interessat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades personals respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica per part de l'usuari en el moment d'acceptació d'aquesta Política de protecció de dades personals i de privacitat.

Així mateix, es detalla a continuació la legitimació per al tractament de les seves dades per a cadascuna de les finalitats del tractament de dades personals que s'han identificat amb anterioritat:

• Reserva, registre i contractació de productes: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la relació contractual i, si s'escau, precontractual establerta entre les parts per a l'execució de la prestació dels serveis i/o productes contractats o sol·licitats pels interessats, i en concret, per a l'execució de la reserva dels serveis i productes del nostre establiment que ha efectuat, segons els termes i condicions que consten a l' apartat de Termes i Condicions de Contractació així com el compliment de les obligacions mercantils, fiscals i comptables que corresponguin. Tot això en base al que preveu l' article 6.1 apartats a) i b) de la LQPD i RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per a la reserva impossibilitarà, per tant, la realització del contracte o de la reserva sol·licitades. Per ampliar informació sobre la contractació dels nostres productes i serveis consulteu l'apartat Condicions i Termes de Contractació. Una vegada realitzada la reserva, l'interessat rebrà un correu electrònic de confirmació amb les dades de la reserva.

• Llibre registre d'entrades de viatgers en establiments d'hostaleria: La base legal per al tractament de les seves dades personals és l'obligació legal establerta al respecte de la recollida, gestió i remissió als cossos de seguretat competents establerta en el Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT). Això en base al que estableix l' article 6.1 apartat c) de la LQPD i el RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat d'allotjar-se a l'establiment.

• Consultes: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la possibilitat de donar resposta a les consultes lliurement plantejades pels interessats. Aquest tractament es realitza en base al que estableix l' article 6.1 apartats a) i b) de la LQPD i el RGPD.

• Accés a l'àrea privada "la meva reserva": En cas que l'interessat s'hagi donat d'alta com a usuari per poder accedir, consultar, modificar o cancel·lar des del web l'estat de "les meves reserves", la base legal per al tractament de les seves dades és la relació contractual o precontractual existent entre les parts i permetre l'accés a la informació que consta a la pàgina web relativa a l'estat de la seva reserva, així com modificar les dades de la mateixa o cancel·lar-la, en el cas que s'hagi donat d'alta com a usuari, així com la seva acceptació i consentiment lliure i exprés per tractar les seves dades. Aquest tractament és lícit en base al que estableix l' article 6.1 apartats a) i b) de la LQPD i el RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà l'accés a aquesta informació des del lloc web.

• Publicitat de productes i serveis propis: En cas que l'interessat hagi marcat la casella corresponent a acceptar rebre comunicacions comercials publicitàries (newsletters), la base legal per enviar publicitat sobre productes i serveis és el propi consentiment lliure i exprés de l'interessat, que pot retirar en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment per a aquesta finalitat condicioni l'execució del contracte de reserva d'habitació, si s' escau. Aquest tractament de dades personals es basa en el que estableix l' article 6.1 apartat a) de la LQPD i del RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat de subscriure's al newsletter o de rebre comunicacions comercials amb informació dels nostres productes o serveis. L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulti l'apartat "Dret de les persones interessades".

• Finalització de reserves inacabades: La legitimació per tractar les dades en aquest supòsit és l' acceptació i consentiment exprés per part del propi interessat d' aquest tractament perquè l' empresa pugui posar-se en contacte amb l' interessat davant la possibilitat que s' hagi produït algun incident tècnic en el moment de realitzar la reserva o contractació. Aquest tractament de dades personals es basa en el que estableix l' article 6.1 apartat a) de la LQPD i el RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per a la reserva impossibilitarà, per tant, la realització i conclusió del contracte o de la reserva sol·licitades.

• Borsa de treball: El cas que l'interessat s'hagi donat d'alta en el formulari per treballar amb la nostra empresa i/o ens hagi facilitat el seu curriculum vitae, la base legal per al tractament de les seves dades és la seva lliure acceptació i consentiment per tractar les seves dades personals i l'avaluació i gestió de la seva sol·licitud d'ocupació, tot això en base al que estableix l' article 6.1 apartats a) i b) de la LQPD i el RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà que es pugui gestionar i tramitar la seva sol·licitud d'ocupació.

• Comunicar canvis en la política de privacitat: La legitimació per tractar les dades personals en aquest supòsit es basa en la conveniència de comunicar als interessats els canvis que puguin produir-se en la política de privacitat de l' empresa, així com en la seva lliure acceptació i consentiment per a aquest tractament, en base del que estableix l' article 6.1 apartats a) i b) de la LQPD i el RGPD.

• Estadístiques: La legitimació per tractar dades per realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada amb efectes jurídics per a l' interessat, es troba la lliure acceptació i consentiment de l' interessat per a aquest tractament, en base del que estableix l' article 6.1 apartats a) del RGPD. L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulti l'apartat "Dret de les persones interessades".

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran per Hotel Bonavida mentre existeixi una relació contractual i/o comercial i mentre vostè no exerceixi el dret de supressió, oposició i/o limitació del tractament de les dades personals o, en el nostre cas, durant el termini màxim legal permès per la legislació de protecció de dades, incloent-hi els terminis de prescripció d'accions legals per a l'atenció de possible responsabilitat que poguessin derivar-se de la relació contractual.

En aquest darrer cas, Hotel Bonavida mantindrà les dades degudament bloquejades, sense donar-li cap ús, mentre puguin ser necessàries per a l' exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual cosa sigui necessària la seva recuperació.

INFORMACIÓ TRACTADA. QUINES CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTEM?

Procurem que la informació que demanem sigui la mínima i necessària per a la gestió de les finalitats que consten en aquesta Política de Protecció de dades i de Privacitat.

La nostra empresa pot tractar les següents categories de dades personals:

• Dades identificatives: nom i cognoms, número d' identificació, país, etc.

• Adreces postals o electròniques i número de telèfon.

• Informació econòmica financera: per a la gestió de la reserva i posterior facturació i cobrament del servei demanat.

• Dades relatives als productes i serveis contractats (hotels reservats, freqüència, durada de l'estada, hotels reservats amb anterioritat, etc).

• Codis o claus d'identificació: en el cas que s'hagi donat d'alta com a usuari en l'apartat del web "Les meves reserves" o en el "Club".

• Dades acadèmiques i Informació laboral: en el cas que hagi decidit inscriure' s a una oferta de treball o remetre'ns el seu currículum vitae.

• Dades de navegació al lloc web: Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.

• No es tracten dades especialment protegides o categories especials de dades.

• Les categories d' interessats de les quals tractem les seves dades personals: a priori són les persones interessades en els productes i serveis de la nostra empresa, així com en la contractació o reserves dels mateixos. També es considerarà interessats a les persones que es donin d' alta a la borsa de treball o remetin el seu curriculum vitae.

• L' interessat garanteix: que les dades personals que ha facilitat són veraces i es fa responsable de comunicar a l' empresa qualsevol modificació o error en els mateixos, responent per tant de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

En cas que l' interessat pretengui comunicar dades personals de tercers, prèviament ha d' haver informat i haver-ne obtingut el consentiment, d' acord amb la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat. És per això, que en cas que l' usuari hagi introduït dades personals d' un tercer, declara i garanteix que compta amb el consentiment del tercer per a la comunicació de les seves dades i posterior tractament dels mateixos per part de la nostra empresa, així com que ha informat prèviament al tercer les dades del qual faciliti del contingut de la present Política de Protecció de dades i de Privacitat.

DADES PERSONALAS QUE RECOPILEM DE FORMA AUTOMÀTICA

Quan l'interessat visita les nostres pàgines web recopilem certa informació automàticament, fins i tot si al final no es realitza cap reserva o contractació. Aquesta informació pot incloure l' adreça IP, la data i l' hora en què s' ha accedit als nostres serveis, informació sobre el maquinari, el programari o el navegador d' internet que usi, l' idioma seleccionat, entre d' altres.

Aquesta informació permet millorar els serveis i l'experiència de l'usuari en el lloc web, i identificar possibles usos fraudulents i possibles atacs a la seguretat del lloc web, així com realitzar estadístiques sobre l'ús i eficàcia de la pàgina web. Llevat que es detecti un ús fraudulent o contra la seguretat del web, aquestes dades no es conservaran. En cap cas es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l' usuari en base a aquesta informació.

Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.

TRAMESA DE COMUNICACIONS

Sempre que l' interessat realitzi una reserva o contracti un servei o producte, se li enviarà un correu electrònic en el qual es comunicarà la confirmació de reserva o contractació, amb informació de la mateixa. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l' interessat per tal d' informar-lo de qualsevol modificació o novetat relacionada amb la mateixa.

D' altra banda, l' empresa podrà trametre comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a l' efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés en aquest sentit.

L'interessat podrà retirar el seu consentiment per rebre qualsevol tipus de comunicació comercial en qualsevol moment enviant comunicació en els termes recollits en l'apartat "Dret de les persones interessades". Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a l' interessat també en cada comunicació comercial que rebi via correu electrònic o sms.

LINKS A PÀGINES WEB DE TERCERS

La nostra pàgina web pot contenir links a pàgines web de companyies i entitats de tercers. Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat d'aquestes pàgines web que no són propietat de l'empresa amb relació a l'ús, processament i protecció de dades personals.

MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

La nostra empresa utilitza les xarxes socials per donar a conèixer els seus serveis i productes i compartir informació i experiències amb els seus usuaris i seguidors.

Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals, i que cadascuna d'elles té la seva pròpia política en la matèria, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat de cada xarxa social respecte al tractament que realitzen amb les dades personals dels seus usuaris, abans de fer-les servir

MENORS D' EDAT

La web d'Hotel Bonavida no va dirigida a menors d'edat. En tot cas, no recollirem cap dada personal de menors de 16 anys sense el consentiment del seu representant legal. Les dades recollides dels menors de 16 anys seran en el moment de registrar-se als nostres hotels, per obligació legal, i només les dades necessàries a aquesta obligació.

DESTINATARIS

Al registra se a la nostra web o al nostre hotel, autoritza expressament la cessió de les seves dades a Hotel Bonavida perquè aquest, dugui a terme les finalitats previstes en aquesta política de privacitat. En el cas que vostè faciliti a Hotel Bonavida dades personals de tercers, declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractades per Hotel Bonavida en els mateixos termes que el client ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privacitat.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

No venem, lloguem ni compartim la seva informació personal amb tercers, només es cediran dades en els següents casos: (a) quan sigui necessari per complir amb una sol·licitud que vostè hagi realitzat, com l'enviament de newsletters ; (b) quan sigui requerit per la llei o una ordre judicial; (c) quan sigui necessari per protegir els nostres drets o propietat; o (d) quan vostè hagi donat el seu consentiment exprés per compartir la seva informació.

EXERCICIS DE DRET EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT

Hotel Bonavida ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l' objecte d' evitar, en la mesura del possible i sempre segons l' estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, Hotel Bonavida garanteix que ha implementat mecanismes per a:

1. Garantir la confidencialitat, integritat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

4. Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si s'escau.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Hotel Bonavida no realitza transferència de dades internacionals.

COOKIES

L'accés a la nostra web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-lo a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiti.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s'emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Per a més informació, visita la nostra Política de Cookies.

CONSENTIMENT DEL CLIENT

Com a usuari i client, vostè manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat en registrar-se a Hotel Bonavida, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a Hotel Bonavida, al tractament de les dades d'acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les dades que recollim en totes les comunicacions privades entre Hotel Bonavida i els clients seran tractades amb absoluta confidencialitat, per la qual ens comprometem a l' obligació de secret de les dades de caràcter personal, al deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d' acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades aplicable.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure' s sobre el contingut de l' esmentada informació.

MODIFICACIONS

Hotel Bonavida es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis de conducta existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes a la data de publicació d'aquesta modificació a la nostra pàgina Web.